+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Akrieägarna i Acosense AB (publ), 556790–4981 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 klockan 14.00 i Västsvenska Handelskammarens lokaler (konferensrum ”Torget”), Parkgatan 49,411 38 Göteborg. Mellan klockan 13 och 14 sker inskrivning och mingel. En lättare lunch serveras.

Se sidan för Investor Relations för mer information. Kallelsen är tillgänglig i dokumentform under rubriken Pressmeddelanden.

Klicka här för att gå till sidan för Investor Relations.

Nyheter

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00