+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Som ett led i att utveckla digitaliseringen vid Stora Ensos kartongbruk i Skoghall har Acosense fått en order på 8 st Acospector-instrument för att analysera egenskaper på vätskor i olika processavsnitt vid bruket.

Ordervärdet är på ca 1,8 MSEK och installation planeras ske under Q3 och Q4 2017. Merförsäljning i form av reservdelar och dylikt tillkommer.

För mer information, kontakta VD Per Hellman.

Nyheter

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00