+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Bolaget lämnade i juni in en patentansökan som ett led i att skydda sin framtida produkt ”Preventor”.

Acosense AB har lämnat in en patentansökan för att skydda en viktig teknologiaspekt för sin kommande produkt ”Preventor”. Teknologin kommer inte bara att användas för ”Preventor” utan även för Acosense nuvarande instrument ”Acospector”. Detta för att mer noggrant kunna analysera vätskeegenskaper med mindre ljudförändringar. Acosense fortsätter härmed med sin utpekade IP strategi att skydda värdefull teknologi bland annat genom patent.

Nyheter

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00