+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense välkomnar Astrid Lundgren som har anställts för att arbeta med kemometri, modellbyggande och databehandling och som började sin anställning 22/8

Astrid är civilingenjör i kemiteknik med processinriktning och har en doktorsexamen inom signalbehandling och matematiskt modellbygge. Dessutom har hon även studerat och undervisat i reglerteknik. Astrid har en bred erfarenhet av modellbyggande, både utifrån mätdata och fysik och hur detta kan kombineras, samt av att arbeta med kvalitetsfrågor inom modellering. Hon har även erfarenhet av reglering och databehandling och har hittills arbetat inom fordonsbranschen. Astrid ersätter Carl Jansson som lämnat bolaget för ett annat uppdrag.

Nyheter

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00