+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense har fått sitt patent kring aktiv akustisk spektrometri godkännt i USA.

Patentansökan lämnades in 2001 och patentet kommer gälla fram till och med 13 december 2021. Patentet rör den grundläggande tekniken att använda aktiv akustik för att analysera vätskor.

Nyheter

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00