+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosens och Bäckhammars bruk har fått stöttning av Paper Province för ett projekt som syftar till att processoptimera sodapannan.

Genom att med Acosense teknik lyssna efter ”gömda” egenskaper i svartluten skall projektet undersöka om man kan optimera driften av pannan genom att konkinuerligt lysna på svartluten.

I denna applikation kommer altså inte torrhalt, eller annan egenskap, analyseras utan snarar något som enkalst kan beskrivas som ”brinnbarhet”.

Läs mer på Paper Province nyhet här: http://meltwater.pressify.io/publication/5ab22d1d2e7aa600049499fe/56a9bf2feacb660c00b81a54

Nyheter

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00