+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Under mars månad färdigställdes installationen av ett andra instrument på BillerudKorsnäs anläggning i Frövi. Instrumentet analyserar torrhalten i tjocklut och hjälper bruket att optimera sin indunstningsprocess.

Tillsammans med den tidigare installationen på frövi, som analyserar torrhalten på mellantjocklut, samt andra isntallationer på t.ex. tvättlut visar Acosense nu att analys av allt från tunn tvättlut till tjock svartlut går att analysera med Acospector-isntrumentet.

Nyheter

Acosense utvecklar och säljer Acospector Acoustic Chemometer, ett beröringsfritt instrument som analyserar komplexa vätskor i processindustrin.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00