+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Under mars månad färdigställdes installationen av ett andra instrument på BillerudKorsnäs anläggning i Frövi. Instrumentet analyserar torrhalten i tjocklut och hjälper bruket att optimera sin indunstningsprocess.

Tillsammans med den tidigare installationen på frövi, som analyserar torrhalten på mellantjocklut, samt andra isntallationer på t.ex. tvättlut visar Acosense nu att analys av allt från tunn tvättlut till tjock svartlut går att analysera med Acospector-isntrumentet.

Nyheter

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00