+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense har fått sin patentansökan för en teknisk lösning som medför ökad nogrannhet och minskad störningspåverkan godkänd i Sverige.

Med detta patent, patentnummer SE 540 928 C2, utökar Acosense sitt skydd och tekniska särställning inom akustisk spektrografi. ”Denna lösning är viktig för att dels öka nogrannheten i akustisk spektrografi men även för att minska systemets känslighet för omkringliggande störningar” säger Johannes Kocher, teknikansvarig på Acosense.

Att patentskydda relevanta tekniska lösningar ingår i Acosenses strategi och produktutvecklingen utvärderas kontinuerligt ur ett immaterialrättsligt perspektiv.

Patentets giltighetstid sträcker sig till 20 juni 2037.

Vill du veta mer så kontakta Johannes Kocher, teknikansvarig på Acosense, på 031-763 26 11

Nyheter

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00