+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Det bruk i Chile, CMPC Santa Fe, som under 2018 köpte sitt första isntrument för analys av total torrhalt i svartlut utökade under våren 2019 med ytterliggare ett isntrument – även denna gång på svartlut.

Återkommande kunder är det bästa betyget man kan få varför denna affär var extra rolig. Nu analyserar Acosense instrument både mellantjocklut och tunnlut på en av de två indunstningslinjerna på Santa Fe.

CMPC Santa Fe tillverkar blekt kortfibermassa av eukalyptus (BEKP) i två linjer och har en total kapacitet på nästa 2 miljoner ton mass per år.

Nyheter

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00