+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense kommer, med början nu i oktober, ge ut månatliga nyhetsbrev som fokuserar på för branschen intressanta ämnen samt lyfter några av Acosense applikationer som berör respektive fokusområde.

Detta första nyhetsbrev berör svartlut och sodapannan, läs det i sin helhet här:
https://mailchi.mp/b82563852d22/acosense-nyhetsbrev?e=[UNIQID]

Nyheter

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00