+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Kallelse till årsstämma

Akrieägarna i Acosense AB (publ), 556790–4981 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 klockan 14.00 i Västsvenska Handelskammarens lokaler (konferensrum ”Torget”), Parkgatan 49,411 38 Göteborg. Mellan klockan 13 och 14 sker inskrivning och...

Acosense noterade på aktietorget

Måndag den 20 mars noterades Acosense på Aktietorget. Det var ett stolt och glatt gäng som ringde i klockan vid börsstarten kl 9 på morgonen. Acosense representerades av Peter Löfgren, styrelsemedlem, Per Hellman, vd, samt Luis Reina.