+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense växer

I närtid kommer Acosense rekrytera medarbetare inom både försäljning, teknik och projektledning. Dock börjar vi med det viktigaste – Ordning och reda! För att bygga från en stabil grund känner vi att vi behöver ha någon som känner extra ansvar kring...

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Acosense AB (publ), org.nr 556790-4981 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 på Ullevi Restaurang & Konferens, Parkgatan 55 i Göteborg. Mellan klockan 16.30 och 17:00 sker inskrivning och...