+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense Nyhetsbrev #2 – Vattenrening

Acosense andra nyhetsbrev lägger fokus på vattenrening och innehåller en intervju med Xu-Bin Truong från AFRY, som anordnar AFRY Digitala Vattenseminarium 2020 den 26 november, och Tomas Gustafsson på Stora Enso Skoghall som använder Acosense utrustning för att...

Acosense Nyhetsbrev #1 – Svartlut & Sodapanna

Acosense kommer, med början nu i oktober, ge ut månatliga nyhetsbrev som fokuserar på för branschen intressanta ämnen samt lyfter några av Acosense applikationer som berör respektive fokusområde. Detta första nyhetsbrev berör svartlut och sodapannan, läs det i sin...