+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Patent godkänt i Sverige

Acosense har fått sin patentansökan för en teknisk lösning som medför ökad nogrannhet och minskad störningspåverkan godkänd i Sverige. Med detta patent, patentnummer SE 540 928 C2, utökar Acosense sitt skydd och tekniska särställning inom akustisk spektrografi. ”Denna...

VD:s uppdrag avslutas

Styrelsen och VD i Acosense har kommit överens om att Per Hellman avslutar sitt uppdrag som VD för Acosense. Styrelsen kommer att inleda arbetet med att rekrytera en efterträdare. Under tiden fram till dess att en efterträdare finns på plats kommer styrelsens...

Nytt installationskoncept

Under september månad installerade Acosense sina två första instrument i Asien, närmare bestämt i Shandong-provinsen i Kina. Det ena instrumentet analyserar den totala torrhalten i svartlut medan det andra analyserar slamhalten i avvattningsslam. Det aktuella bruket...

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Acosense AB (publ), 556790-4981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 18.00 i Scandic Crowns lokaler, Polhemsplatsen 3 i Göteborg. Mellan kl 17 och 18 sker inskrivning och mingel. En lättare buffé serveras. Aktieägare som önskar...