+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Acosense AB (publ), org.nr 556790-4981 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 på Ullevi Restaurang & Konferens, Parkgatan 55 i Göteborg. Mellan klockan 16.30 och 17:00 sker inskrivning och...

Ny VD

Acosense har tillsammans med en extern chefsrekryteringskonsult utvärderat flera kandidater och i April valde styrelsen att utse Karl Nilsson till VD för Acosense. Karl tillträder tjänsten omgående. Karl har under de senaste två åren varit ansvarig för att bygga upp...