+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Teckningsoption TO2

Villkor: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie

Teckningskurs: 60% av VWAP-kursen under perioden 10 augusti – 10 september 2021

Max teckningskurs 2,00 SEK per aktie

Teckningstid: 16 – 30 september 2021

Kortnamn: ACOS TO 2

ISIN-kod: SE0015382163

CFI: RSSXXR

FISN: ACOSENSE/OPT RTS 20210930

Antal teckningsoptioner: 7 800 048

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 (PDF, 137kB)

Anmälningssedel påkallning TO 2 (PDF, 143kB)

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00