+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Nyheter

Följ oss gärna på LinkedIn också: 

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Acosense AB (publ), org.nr 556790-4981 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 på Ullevi Restaurang & Konferens, Parkgatan 55 i Göteborg.

Mellan klockan 16.30 och 17:00 sker inskrivning och mingel där lättare förtäring serveras.

Ny VD

Acosense har tillsammans med en extern chefsrekryteringskonsult utvärderat flera kandidater och i April valde styrelsen att utse Karl Nilsson till VD för Acosense. Karl tillträder tjänsten omgående.

Karl har under de senaste två åren varit ansvarig för att bygga upp den försäljning och marknadsföring som nu börjar ge utdelning och kommer på så sätt ha en mycket kort startsträcka i sin nya roll.

Tidigare har Karl haft flera ledande befattningar i teknikbaserade bolag i samma fas som Acosense.

Läs mer om Karl på hans LinkedIn-profil här: https://www.linkedin.com/in/kalle/

Persbruk i Nederländerna analyserar sin smet med Acosense instrument

Ett specialpappersbruk i Nederländerna kommer installera Acosense instrument för analys av bestrykningssmet på en av deras två maskiner.

Bestrykningen av kunden produkter är kritisk för kvalitet och tryckbarhet varför en kontinuerlig analys av smetens egenskaper är avgörande för att kunna maximera mängden fullvärdig produkt som produceras.

Massabruk i Norrbotten väljer Acosense för analys av Grönlutsdensitet

Ett massabruk i Norrbotten kommer under en tremånadersperiod utvärdera Acosense instrument för analys av densitet i Grönlut.

Efter utvärderingsperioden har kunden option på att köpa totalt fyra instrument till samtliga flöden från lösaren till klarnarna.

Genom att Acosense instrument inte har någon del inne i vätskan minimeras problemen med beläggning och då Acosense inte heller har någon radioaktiv strålkälla undviks alla potentiella problem kring tillstånd och hantering av radioaktiva substanser.

Ny säljresurs – Välkommen tillbaka Pia!

Från och med februari 2019 kommer Pia Holmberg att förstärka sälj och marknadsdelen av Acosense.

Pia har tidigare arbetat på Acosense i närmare fem år men har de senaste två åren arbetat på ÅF i Stockholm. Där främst med projekt inom eller mycket nära Acosense applikationsområden.

Hennes erfarenheter från en global konsultfirma som ÅF, tillsammans med hennes tidigare erfarenheter från Acosense, gör att hon stärker upp organisationen och har en mycket kort startsträcka.

Massabruk i Chile utökar med ytterligare ett instrument

Det bruk i Chile, CMPC Santa Fe, som under 2018 köpte sitt första isntrument för analys av total torrhalt i svartlut utökade under våren 2019 med ytterliggare ett isntrument – även denna gång på svartlut.

Återkommande kunder är det bästa betyget man kan få varför denna affär var extra rolig. Nu analyserar Acosense instrument både mellantjocklut och tunnlut på en av de två indunstningslinjerna på Santa Fe.

CMPC Santa Fe tillverkar blekt kortfibermassa av eukalyptus (BEKP) i två linjer och har en total kapacitet på nästa 2 miljoner ton mass per år.

Patent godkänt i Sverige

Acosense har fått sin patentansökan för en teknisk lösning som medför ökad nogrannhet och minskad störningspåverkan godkänd i Sverige.

Med detta patent, patentnummer SE 540 928 C2, utökar Acosense sitt skydd och tekniska särställning inom akustisk spektrografi. ”Denna lösning är viktig för att dels öka nogrannheten i akustisk spektrografi men även för att minska systemets känslighet för omkringliggande störningar” säger Johannes Kocher, teknikansvarig på Acosense.

Att patentskydda relevanta tekniska lösningar ingår i Acosenses strategi och produktutvecklingen utvärderas kontinuerligt ur ett immaterialrättsligt perspektiv.

Patentets giltighetstid sträcker sig till 20 juni 2037.

Vill du veta mer så kontakta Johannes Kocher, teknikansvarig på Acosense, på 031-763 26 11

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta all insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00