+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Nyheter

Följ oss gärna på LinkedIn också: 

Patent godkänt i Sverige

Acosense har fått sin patentansökan för en teknisk lösning som medför ökad nogrannhet och minskad störningspåverkan godkänd i Sverige.

Med detta patent, patentnummer SE 540 928 C2, utökar Acosense sitt skydd och tekniska särställning inom akustisk spektrografi. ”Denna lösning är viktig för att dels öka nogrannheten i akustisk spektrografi men även för att minska systemets känslighet för omkringliggande störningar” säger Johannes Kocher, teknikansvarig på Acosense.

Att patentskydda relevanta tekniska lösningar ingår i Acosenses strategi och produktutvecklingen utvärderas kontinuerligt ur ett immaterialrättsligt perspektiv.

Patentets giltighetstid sträcker sig till 20 juni 2037.

Vill du veta mer så kontakta Johannes Kocher, teknikansvarig på Acosense, på 031-763 26 11

Metsä Husum installerar Acosense instrument för analys av bestrykningssmet

Under vintern kommer Acosense att installera sitt första instrument i Husum för analys av torrhalt och viskositet på bestrykningssmet. Målet är att få kontinuerlig kontroll på bestrykningssmetens egenskaper vilket ska leda till högre och jämnare kvalité på den bestrukna kartongen.

Husum är Metsä Boards enda bruk i Sverige och är ett integrerat kartong- och massabruk.

VD:s uppdrag avslutas

Styrelsen och VD i Acosense har kommit överens om att Per Hellman avslutar sitt uppdrag som VD för Acosense. Styrelsen kommer att inleda arbetet med att rekrytera en efterträdare. Under tiden fram till dess att en efterträdare finns på plats kommer styrelsens ordförande Ingvar Andersson arbeta operativt med bolaget, och styrelseledamoten Peter Eriksson kommer att vara VD.

Per Hellman står till bolagets förfogande under en övergångsperiod fram till årsskiftet.

Nytt installationskoncept

Under september månad installerade Acosense sina två första instrument i Asien, närmare bestämt i Shandong-provinsen i Kina. Det ena instrumentet analyserar den totala torrhalten i svartlut medan det andra analyserar slamhalten i avvattningsslam. Det aktuella bruket har mer än en massa- och indunstningslinje varför fler affärer kan bli aktuella. Som första installation i Asien blir det också en viktig referens för hela regionen.

Just denna installation är två av de instrument som sålts genom Acosense distributör i Asien, Elof Hansson, och som kommunicerades 2017.

I samband med installationerna så testades det nya installationskoncept som Acosense utvecklat, där installation, kalibrering och initial modellering sker på endast fem dagar. Kunden kan därmed nyttja instrumentet direkt efter installationen, vilket är en tydlig förbättring jämfört med tidigare koncept där kunden själv ansvarade för all provtagning, vilket kunde ta lång tid beroende på provtagningsrutin.

Detta koncept prövades första gången vid installationen i Chile under våren och infördes i och med denna installation.

För mer information, kontakta sälj och marknadsansvarig Karl Nilsson på karl.nilsson@acosense.com eller 031-7632612.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Acosense AB (publ), 556790-4981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 18.00 i Scandic Crowns lokaler, Polhemsplatsen 3 i Göteborg.

Mellan kl 17 och 18 sker inskrivning och mingel. En lättare buffé serveras.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2018 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 17 maj 2018 per e-post till info@acosense.com, per telefon 031 763 26 15 eller genom brev under adress Acosense AB, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Mer information på aktietorgets hemsida: Kallelse till Årsstämma

Billerudkorsnäs frövi installerar ytterliggare ett instrument

Under mars månad färdigställdes installationen av ett andra instrument på BillerudKorsnäs anläggning i Frövi. Instrumentet analyserar torrhalten i tjocklut och hjälper bruket att optimera sin indunstningsprocess.

Tillsammans med den tidigare installationen på frövi, som analyserar torrhalten på mellantjocklut, samt andra isntallationer på t.ex. tvättlut visar Acosense nu att analys av allt från tunn tvättlut till tjock svartlut går att analysera med Acospector-isntrumentet.

Paper Province stöttar Acosense och Bäckhammar

Acosens och Bäckhammars bruk har fått stöttning av Paper Province för ett projekt som syftar till att processoptimera sodapannan.

Genom att med Acosense teknik lyssna efter ”gömda” egenskaper i svartluten skall projektet undersöka om man kan optimera driften av pannan genom att konkinuerligt lysna på svartluten.

I denna applikation kommer altså inte torrhalt, eller annan egenskap, analyseras utan snarar något som enkalst kan beskrivas som ”brinnbarhet”.

Läs mer på Paper Province nyhet här: http://meltwater.pressify.io/publication/5ab22d1d2e7aa600049499fe/56a9bf2feacb660c00b81a54

Acosense på Skogsindustridagarna i Sundsvall

Acosense ställer ut på Skogsindustridagarna i Sundsvall 22-23 mars.

Skogsindustridagarna, som anordnas av Kiwa/Inspecta, är ett kombinerad utbildningstillfälle och mässa som lockar folk ifrån hela skogsindustrin.

Mer information om själva mässan kan man få här:
https://www.inspecta.com/sv/Vara-tjanster/Utbildning/Kurser-Seminarier/Kurser/Svenska/skogsindustridagarna/

Acosense anställer ny CFO

För att förstärka organisationen ytterligare har Acosense rekryterat Charlotta Ekman till tjänsten som CFO. Charlotta har stor erfarenhet från ledande positioner i tillväxtbolag med teknikfokus och kommer närmast från Minesto AB (publ.). Charlotta var där CFO och senare även COO. Hon var också ansvarig för affärsområdet ”publik finansiering” som under hennes tid beviljades flera hundra miljoner kronor i bidrag.

Charlotta börjar sin anställning den 2 februari 2018. Martin Johnsson, Acosenses nuvarande CFO, kommer att finnas kvar under en övergångsperiod.

Acosense presenterar på ITF Automationsdagar

Vid ITF Automationsdagar i Upplands Väsby 31 jan – 1 feb är Karl Nilsson från Acosense inbjuden att pressentera Acosense teknik. Acosense kommer även delta som utställare på konferensen.

ITF Automationsdagar genomförs i år som en tvådagarskonferensen på Scandic InfraCity i Upplands Väsby där Acosense deltar både som utställare och inbjuden talare. På eftermiddagen den 31 januari håller Karl Nilsson från Acosense en presentation med ämnet ”Analys av komplexa vätskor i industrin med hjälp av ljud”.

Länk till ITF Automationsdagar: ITF Automationsdagar

Länk till programmet: ITF Automationsdagar – Program

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00