+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Om Acosense

Om Acosense

Acosense utvecklar och säljer instrument samt mjukvaror för processoptimering. Själva hårdvaran är helt beröringsfri och analyserar komplexa vätskor i processindustrin. Den innovativa tekniken kan analysera hela processavsnitt, flera egenskaper samtidigt och ge korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, trögflytande eller ger beläggningar.

Vilka vi är

Acosense är ett progressivt högteknologiskt företag som analyserar processer med hjälp av aktiv akustisk spektroskopi – en innovation, med rötterna i ABB, som via Chalmers Entreprenörsskola gjordes tillgänglig för industrin genom Acosense. Bolaget startades 2009 och består idag av elva drivna personer, med olika bakgrund, ålder och kompetens – men med samma mål.

Sedan 2017 är Acosense ett publikt aktiebolag och handlas på marknadsplatsen Spotlight.

 

Varför vi finns

Acosense vision är att göra den inneboende information som finns hos processer tillgänglig. Intelligenta vätskeanalyser är ett sätt att förse processindustrin med verktyg för att fatta rätt beslut och på så sätt lyckas minska kostnader, förbättra produktkvaliteten, öka råvaruutbytet och minska miljöpåverkan.

 

Vad vi gör

  • Vi optimerar produktionen inom processindustrin genom att bearbeta stora datamängder.
  • Vi arbetar ständigt för att bidra till hållbara och effektiva lösningar för industrin.
  • Vi arbetar för att bygga långvariga och meningsfulla relationer med våra partners och kunder, där respekt, gemensam vinning och service är våra ledord.

Johannes Landén

Finans

johannes.landen@acosense.com
+46 (0)706 32 42 02

Karl Nilsson

VD

karl.nilsson@acosense.com
+46 (0)31 763 26 12

Ann winzell

Projekt

ann.winzell@acosense.com
+46 (0)31 763 26 10

VD och Styrelse

Styrelse består av ordförande Ingvar Anderson samt ledamöterna Peter Sprigg, Peter Eriksson och Lottie Lind. Mer information finns här.

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00