+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Produkt

Acospector

Acoustic Chemometer

 

ACOspector är ett onlineinstrument som använder sig av ljud för att analysera vätskor i rör, kontinuerligt och i realtid. Tekniken möjlighgör analys utan att instrumentet är i kontakt med vätskan vilket innebär att instrumentet är helt ingreppsfritt. Tekniken är enkel, flexibel och öppnar upp för helt nya möjligheter att kontinuerligt följa och effektivisera processer i industrin.

Lyssnar

för att höra skillnaderna som gör skillnad.

ACOspector använder sig av tekniken aktiv akustisk spektroskopi för att analysera komplexa vätskor i processindustrin. Vid analys sänds en känd ljudsignal genom den vätska man vill analysera. Ljudsignalen påverkas av vätskans olika egenskaper och genom att analysera det spektrum som instrumentet registrerar, kan man dra slutsatser om vätskan och dess egenskaper.

Tolkar

från ljud till information.

Det akustiska spektrumet används för att bestämma den önskade egenskapen hos vätskan, baserat på en tidigare etablerad modell som länkar akustiska förändringar med vätskans egenskaper. Modellen är unik för varje applikation och skräddarsys för varje instrument.

Talar

information kontinuerligt i realtid.

Den egenskap användaren valt att analysera i vätskan, eller predikationen, skickas sedan till fabrikens styrsystem via medföljande 4-20 eller tillval som Anybus.

Ingreppsfritt

ACOspector är helt ingreppsfritt och kan installeras i full drift utan påverkan på processen.

  • Säkert underhåll
  • Snabb installation
  • Klarar till exemple mörka, slitande och korrosiva vätskor

Intelligent

ACOspector kalibreras för att analysera den önskade parametern och kan konfigureras att bestämma tre olika egenskaper samtidigt.

  • Digitaliserar processen
  • Fångar variationerna
  • Lär sig processen

Realtid

ACOspector arbetar i realtid och rapportintervallet till styrsystemet kan ställas ner till ett fåtal sekunder.

  • Spara tid och pengar genom att se variationer när de sker
  • Öka kunskapen om processen
  • Se effekten av förändrad styrning omedelbart

Tekniken

Aktiv Akustisk Spektroskopi

Produkten ACOspector använder sig av tekniken aktiv akustisk spektroskopi för att analysera processvätskan. Med denna indirekta metod observeras förändringar i ljudbilden hos systemet, vilka knyts till de egenskaper man är intresserad av att följa.

Instrumenteringen – vad du ser i fabriken

Instrumenteringen består avpiezoelektriska sensorer för generering och detektion av ljud, samt en signalenhet. Dessutom används en beräkningsenhet, ansluten via Ethernet, för själva signalbehandlingen och prediktion av den vätskeegenskap som ska analyseras.

Sensorerna fästs på utsidan av röret med värmebeständigt lim och signalenheten placeras i närheten. Sensorerna skickar kontinuerligt ut en specialdesignad ljudsignal vilken processas av signalenheten och skickas vidare till den anslutna beräkningsenheten, vilken sedan presenterar resultatet för användaren.

Är du intresserad av vår produkt?

Flödesriktning

Du kan även ladda ner formuläret som en PDF och mejla till oss på info@acosense.se

Acosense utvecklar och säljer Acospector Acoustic Chemometer, ett beröringsfritt instrument som analyserar komplexa vätskor i processindustrin.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00