+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense AB:s aktier handlas från och med måndag, den 20 mars 2017, på Aktietorget

2017-03-17T10:27:09

Acosense AB:s aktier handlas från och med måndag, den 20 mars 2017, på Aktietorget. Aktierna handlas under beteckningen ACOS och har ISIN-kod SE0009580079.

Acosense AB genomförde inför noteringen på Aktietorget en nyemission. Nyemissionen om 12 MSEK tecknades till 60,8 MSEK, vilket motsvarade en teckningsgrad om drygt 500 %. Acosense tillfördes därmed 11,1 MSEK efter emissionskostnaderna som uppgick till cirka 900 000 kronor. Emissionen tecknades av fler än 2 400 investerare.

Emissionskapitalet kommer att användas till att öka företagets marknadsnärvaro samt utöka kapaciteten för installation- och teknisk support. Kapitalet kommer även att användas för att utveckla nya instrument samt klassificera instrumentet för ATEX för att kunna installera instrument i nya marknader som petroleum- och läkemedelsindustrin.

Efter registrering av hela emissionen kommer Acosense ha ett aktiekapital på 859 560 SEK och totalt 4 297 800 aktier.

För ytterligare information kontakta:

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-03-17

Skicka kommentar

Pressrelease

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00