+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense får patent beviljat i USA.

2017-10-09T14:20:35
Acosense AB har fått sitt patent kring active acoustic spectroscopy beviljat i USA.
Patentet lämnades in 2001, gäller fram till och med 13 dec 2021 och berör den grundläggande tekniken i Acosense produkt. ”Det känns mycket bra att äntligen få detta patent beviljat i USA som är en stor potentiell marknad för Acosense,” säger Per Hellman, VD för Acosense AB.

”Detta är ett bevis på att vad vi gör är unikt och skyddsvärt. Acosense har ju kontinuerligt vidareutvecklat tekniken, baserat på denna innovation” säger Johannes Kocher, Teknisk chef på Acosense. ”Det går helt i linje med vår uttalade IP-strategi att kontinuerligt skydda värdefull teknologi.”

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa I o T tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-10-09

Skicka kommentar

Pressrelease

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00