+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense inför nytt installationskoncept, först ut blev ett bruk i Kina

2018-10-26T14:44:02

Under september månad installerade Acosense sina två första instrument i Asien, närmare bestämt i Shandong-provinsen i Kina. Det ena instrumentet analyserar den totala torrhalten i svartlut medan det andra analyserar slamhalten i avvattningsslam. Det aktuella bruket har mer än en massa- och indunstningslinje varför fler affärer kan bli aktuella. Som första installation i Asien blir det också en viktig referens för hela regionen.

Just denna installation är två av de instrument som sålts genom Acosense distributör i Asien, Elof Hansson, och som kommunicerades 2017.

I samband med installationerna så testades det nya installationskoncept som Acosense utvecklat, där installation, kalibrering och initial modellering sker på endast fem dagar. Kunden kan därmed nyttja instrumentet direkt efter installationen, vilket är en tydlig förbättring jämfört med tidigare koncept där kunden själv ansvarade för all provtagning, vilket kunde ta lång tid beroende på provtagningsrutin.

 Detta koncept prövades första gången vid installationen i Chile under våren och infördes i och med denna installation. 

 För mer information, kontakta sälj och marknadsansvarig Karl Nilsson på karl.nilsson@acosense.com eller 031-7632612.

Tillbaka

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Pressrelease

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta all insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00