+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Delårsrapport januari-juni 2017

2017-08-30T08:45:00
HÖJDPUNKTER JANUARI – JUNI

· Omsättningen uppgick till 979 TSEK (606)
· Rörelseresultatet blev – 4 357 TSEK (-2 618)
· Resultatet per aktie blev – 1,03 SEK (- 0,63)

· Kraftigt övertecknad nyemission och notering på Aktietorget
· Order värd 1,8 MSEK från Stora Enso Skoghall
· Stöd på ca 3,6 MSEK från Energimyndigheten
· 2 ordrar från Elof Hansson på totalt 3 instrument för installation i massabruk i Indonesien samt för installation i pappers- och massabruk i Taiwan
· Acosense har tecknat ett avtal med en global tillverkare av processutrustning för livsmedelsindustrin om att utvärdera Acospector
· Order från Stora Enso Fors samt Gryaab

HÖJDPUNKTER ANDRA KVARTALET

· Omsättningen uppgick till 744 TSEK (502)
· Rörelseresultatet blev – 2 171 TSEK (- 1 146)
· Resultatet per aktie blev – 0,51 SEK (- 0,28)

· Order värd 1,8 MSEK från Stora Enso Skoghall
· 2 ordrar från Elof Hansson på sammanlagt 3 instrument för installation i pappers-och massabruk i Indonesien och Taiwan
· Stöd på ca 3,6 MSEK från Energimyndigheten
· Acosense har tecknat ett avtal med en global tillverkare av processutrustning för livsmedelsindustrin om att utvärdera Acospector

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· De 8 st.
instrument som Acosense fick order på under Q2 har under sommaren installerats vid Stora Enso Skoghall och är under driftstagande.
· Acosense har levererat de 3 instrumenten som man fick order på under Q2 till Elof Hansson för planerad installation hos kund under Q3

OM BOLAGET

Acosense AB (publ- noterat på Aktietorget) grundades 2009 och erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-08-30

Skicka kommentar

Pressrelease

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00