+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Delårsrapport Q2 2018

2018-08-30T08:42:07

Januari- Juni, Siffror i sammandrag:

* Intäktern auppgick till 919 kSEK (979)

* Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 238 kSEK (429) och avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten

* Rörelseresultatet blev – 3 895 kSEK (-4 357)

* Resultatet per aktie blev – 0,61 SEK (-1,03)

April- Juni, Siffror i sammandrag:

* Intäkterna uppgick till 48 kSEK (744)

* Övriga rörelseintäkter uppgick till 657 kSEK (293) och av ser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.

* Rörelseresultatet blev – 2 281 kSEK  (- 2 171)

* Resultatet per aktie blev  -0,36 SEK (-0,51)

Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande kvartal föregående år.

(För fullständig rapport, se bifogad pdf fil)

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-08-30

Skicka kommentar

Pressrelease

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00