+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Får order från Elof Hansson på två analysinstrument för installation i ett pappers-och massabruk i Taiwan

2017-07-03T15:35:29

Acosense distributör Elof Hansson har lagt ytterligare en order på Acospector instrument från Acosense. Denna gången är det en order på två instrument som ska installeras i ett pappers- och massabruk i Taiwan. Instrumenten kommer bland annat att analysera torrhalten i svartlut i en av brukets indunstningslinjer. Installation kommer att ske under det tredje kvartalet.

”Det är väldigt glädjande att vi i dag har fått vår andra order från vår distributör Elof Hansson. Vi har gemensamt bearbetat marknaden i Asien och det känns fantastiskt att det fortsätter att ge utdelning”, säger Per Hellman, VD för Acosense.

”Ordern är också strategiskt viktig då instrumenten blir värdefulla referenser i Elof Hanssons och vår fortsatta marknadsbearbetning i Asien”, säger Hellman.

Ordern ger Acosense en mindre omsättningspåverkan.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017.

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Kort om Elof Hansson

Elof Hansson är ett av Sveriges äldsta och största handelshus. Det startades redan 1897 i Göteborg. Med över 500 kompetenta medarbetare runt om i världen och med stora kunskaper om analysinstrument for pappers- och massaindustrin är Elof Hansson en ideal samarbetspartner for Acosense globala expansion.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-07-03

Skicka kommentar

Pressrelease

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00