+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Företrädesemission inleds idag

2018-04-30T08:00:00

Skälet till att genomföra nyemissionen är för att stärka rörelsekapitalet och för att accelerera sälj- och marknadsföringsinsatserna. Dessutom ska bolaget genomföra ATEX-klassificering av analysinstrumentet Acospector så att instrumentet blir godkänt för användning inom petrokemiska industrin och läkemedelsindustrin, samt slutföra utvecklingsarbetet av Preventor inför den kommersiella lanseringen hösten 2018.

Villkor för nyemissionen 

–       Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhållit en teckningsrätt.

–       För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

–       Emissionskursen är 4,00 SEK per aktie.

–       Nyemissionen omfattar högst 2 148 900 aktier.

Tidsplan för nyemissionen 

–       Teckningsperiod 30 april – 16 maj 2018.

–       Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 19 april 2018.

–       Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 20 april 2018.

–       Avstämningsdag är 23 april 2018.

–       Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 16 maj 2018.

–       Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

–       Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 30 april – 14 maj 2018. 

–       Handel med BTA kommer att ske från och med den 30 april 2018 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juni 2018. 

Teckning av emissionen

Teckning av aktier kan ske elektroniskt med BankID via Aktieinvest FK AB:

www.aktieinvest.se/acosense2018

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.acosense.com , AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.Tillbaka

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Pressrelease

Acosense utvecklar och säljer Acospector Acoustic Chemometer, ett beröringsfritt instrument som analyserar komplexa vätskor i processindustrin.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00