+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Projekt

Projekt

Här beskriver vi de projekt som vi driver själva eller tillsammans med kunder och partners. Vissa projekt är delvis finansierade av mjuka medel, vilket då specificeras under respektive projekt.

Acosense har genom åren erhållit mjuka medel från bland annat Vinnova, PiiA, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen och Europeiska komissionen.

Sodapannan - Svartlutens dolda egenskaper

Tillsammans med Nordic Paper i Bäckhammar har Acosense undersökt möjligheterna att analysera svartluten på ett djupare plan än till exempel enskilda egenskaper, så som torrhalt.

Resultaten visar att man, genom att använda Acosense aktiva akustiska spektroskopi, kan följa svartlutens egenskaper och förutsäga oönskade processlägen så som till exempel flashning.

De första två delarna i detta projekt genomfördes under 2019 och en tredje fas påbörjas bedömt under våren 2020.

Partners: Nordic Paper Bäckhammar & Fraunhofer-Chalmers Center.

Medfinansiärer: PiiA & Paper Province.

 

Stärka, differentiera & Expandera

För att stärka Acosense produkt inom tre utvalda områden, bestrykning av kartong, kontinuerliga kokare och petrokemi, har Europeiska kommissionen valt att medfinansiera ett projekt genom sin satsning SME Instrument under Horizon 2020-programmet.

Med kartongbruk, massabruk samt pterokemiaktörer som partners kommer Acosense under 2020 och 2021 stärka sin produkts konkurrenskraft samt öka kännedomen om våra lösningar och vilken effekt våra lösningar har ute hos kund.

Projektet startade i oktober 2019 och kommer att pågå under 24 månader.

Partners: CMPC, Arauco, Borealis med flera.

Medfinansiär: Europeiska komissionen.

verifiering & Demonstration

Under uppbyggnaden av Acosense nuvarande strategi samt utvecklingen av våra produkter driver Acosense ett större projekt som delfinansierats av Energimyndigheten.

Projektet syftar till att verifiera funktioner, demonstrera effekten, addera maskininlärning samt utöka produktens användningsområde genom Ex-certifiering.

Projektet startade 2017 och kommer avslutas unde 2020.

Partners: Iggesund, DNV GL, Innventia/RISE med flera.

Medfinansiär: Energimyndigheten.

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00