+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Styrelsen

Vid årsstämman den 5 maj 2020 valdes Peter Sprigg in i styrelsen samtidigt som
Lars-Olof Gustavsson och Peter Löfgren avgick. Uppdaterad bild kommer.

Närvarande på bild (från vänster): Ingvar Andersson, Per Zellman, Lars-Olof Gustavsson, Peter Löfgren, Peter Eriksson

Ingvar Andersson

Ordförande

f. 1950. Invald i styrelsen 2011.
Civilingenjör Maskinteknik, Teknologie doktor och Docent vid Chalmers Tekniska Högskola. Post doc vid TH Eindhoven, NL. Utvecklings och affärsområdesansvarig på ASEA, nuvarande ABB, 1981-1987. VD Chalmers Industriteknik 1987-1999, VD AB Chalmersinvest 1998-2015. Numera senior rådgivare för investeringsverksamheten vid Chalmers Ventures AB.

Aktieinnehav: 105 000 aktier.

Per Zellman

Ledamot

f.1960. Invald i styrelsen 2018.
Civilingenjör i elektroteknik vid KTH och Executive MBA vid Lunds Universitet.
Per Zellman är verksam som konsult i eget bolag, VD i Epiluvac AB samt styrelseledamot i Ascatron AB. Per var tidigare VD för Norstel AB och har därutöver lång erfarenhet av internationell affärsutveckling, försäljning, marknadsföring och produktutveckling inom industriautomation, kraftelektronik och elektriska motorer.

Aktieinnehav: 48 276 aktier.

Peter Eriksson

Ledamot

f. 1953. Invald i styrelsen 2010.
Gymnasieingenjör och Marknadsekonom, IFL. Tidigare VD i Indutrade Flödesteknik Grupp. Har varit VD, försäljningschef och delägare i Alnab Armatur AB, dotterbolag till Indutrade AB.

Aktieinnehav: 258 510 aktier.

Peter Sprigg

Ledamot

f. 1966. Invald i styrelsen 2020. Gymnasial utbildning. Peter Sprigg har en omfattande internationell erfarenhet av företagsledande inom teknik och industri. Han är verksam som VD i Precomp Group och sitter som styrelseledamot i Ulricehams Energi AB samt Ulricehamns Sparbank. Peter har tidigare varit verksam som b.la. VD i Helge Nyberg AB och Group Commercial Director inom Emballator Metal Group .

Aktieinnehav: 0 aktier.

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00