+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Styrelsen

Vid årsstämman den 18 maj 2021 valdes Lottie Lind in i styrelsen samtidigt som
Per Zellman avgick.

Närvarande på bild (från vänster): Lottie Lind, Ingvar Andersson, Peter Eriksson, Peter Sprigg

Lottie Lind

Ledamot

f.1964. Invald i styrelsen 2021.
Civilingenjör i kemiteknik.

Lottie har under sin karriär samlat på sig omfattande erfarenhet av ledarskap och försäljning inom processindustrin. Hon är idag verksam som gruppledare inom Norconsult AB och har tidigare varit verksam som b.la sektionschef på AFRY och försäljningschef på BTG Group samt Metso Automation.

Aktieinnehav: 11 367 aktier.

Teckningsrätter: 60 000

 

Ingvar Andersson

Ordförande

f. 1950. Invald i styrelsen 2011.
Civilingenjör Maskinteknik,

Teknologie doktor och Docent vid Chalmers Tekniska Högskola. Post doc vid TH Eindhoven, NL. Utvecklings och affärsområdesansvarig på ASEA, nuvarande ABB, 1981-1987. VD Chalmers Industriteknik 1987-1999, VD AB Chalmersinvest 1998-2015. Numera senior rådgivare för investeringsverksamheten vid Chalmers Ventures AB.

Aktieinnehav: 105 000 aktier.

Peter Eriksson

Ledamot

f. 1953. Invald i styrelsen 2010.
Gymnasieingenjör och Marknadsekonom, IFL.

Tidigare VD i Indutrade Flödesteknik Grupp. Har varit VD, försäljningschef och delägare i Alnab Armatur AB, dotterbolag till Indutrade AB.

Aktieinnehav: 258 510 aktier.

Peter Sprigg

Ledamot

f. 1966. Invald i styrelsen 2020. Gymnasial utbildning. 

Peter Sprigg har en omfattande internationell erfarenhet av företagsledande inom teknik och industri. Han är verksam som VD i Precomp Group och sitter som styrelseledamot i Ulricehams Energi AB samt Ulricehamns Sparbank. Peter har tidigare varit verksam som b.la. VD i Helge Nyberg AB och Group Commercial Director inom Emballator Metal Group .

Aktieinnehav: 0 aktier.

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00