+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Styrelsen

Vid årsstämman den 5 maj 2020 avgick valdes Peter Sprigg in i styrelsen samtidigt som
Lars-Olof Gustavsson och Peter Löfgren avgick. Uppdaterad presentation kommer under maj 2020.

Ingvar Andersson

Ordförande

f. 1950. Invald i styrelsen 2011.
Civilingenjör Maskinteknik, Teknologie doktor och Docent vid Chalmers Tekniska Högskola. Post doc vid TH Eindhoven, NL. Utvecklings och affärsområdesansvarig på ASEA, nuvarande ABB, 1981-1987. VD Chalmers Industriteknik 1987-1999, VD AB Chalmersinvest 1998-2015. Numera senior rådgivare för investeringsverksamheten vid Chalmers Ventures AB.

Aktieinnehav: 35 000 aktier.

Lars-Olof Gustavsson

Ledamot

f. 1943. Invald i styrelsen 2017.
Lars-Olof Gustavsson är civilekonom och har varit en pionjär med sitt tidiga skapande av venture capital-verksamhet i Norden samt varit oavbrutet verksam inom området i mer än 40 år. Gustavsson har ansvarat för investeringar i ett 50-tal bolag sedan 1975 och suttit i ett 30-tal olika bolagsstyrelser sedan slutet av 1960-talet.

Aktieinnehav: 271 327 aktier via kapitalförsäkring och 63 577 aktier via bolag.

Peter Eriksson

Ledamot

f. 1953. Invald i styrelsen 2010.
Gymnasieingenjör och Marknadsekonom, IFL. Tidigare VD i Indutrade Flödesteknik Grupp. Har varit VD, försäljningschef och delägare i Alnab Armatur AB, dotterbolag till Indutrade AB.

Aktieinnehav: 146 542 aktier.

Per Zellman

Ledamot

f.1960. Invald i styrelsen 2018.
Civilingenjör i elektroteknik vid KTH och Executive MBA vid Lunds Universitet.
Per Zellman är verksam som konsult i eget bolag, VD i Epiluvac AB samt styrelseledamot i Ascatron AB. Per var tidigare VD för Norstel AB och har därutöver lång erfarenhet av internationell affärsutveckling, försäljning, marknadsföring och produktutveckling inom industriautomation, kraftelektronik och elektriska motorer.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Peter Löfgren

Ledamot

f.1970. Invald i styrelsen 2014.
Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola. Licentiate vid Royal Institute of Technology. Peter Löfgren har mer än 20 års erfarenhet med teknologi och produktutveckling inom ABB. Är verksam som VD i SynerLeap Powered by ABB AB.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00