+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Under våren har ett projekt genomförts på Gruvöns bruk med syfte att utvärdera Acospector och metoden aktiv akustisk spektroskopi för torrhaltsanalys av tjocklut och hur mycket information om luten tekniken kan ge. Projektet som genomförts av examensarbetaren Christoffer Johansson från Karlstadsuniversitet har visat på mycket goda resultat för Acospectors funktion och stabilitet. Acospector visade sig även ha högre mätprecision jämfört med befintliga metoder som används på Gruvöns bruk.

Gruvöns bruk är världsledande på fluting och en pionjäranläggning inom flera områden. På bruket i Grums pågår ständigt arbetet med att effektivisera indunstningsprocessen, eftersom denna är en gemensam resurs för flera produktionsavsnitt och därmed är kritisk för produktionen som helhet. Under indunstningsprocessen i ett kemiskt massabruk ökas torrhalten på avlutar från massakokarna i ett antal steg för att de ska kunna förbrännas i sodapannan. Ett steg i arbetet med indunstningen är att hitta bättre och säkrare metoder för att analysera lutens torrhalt. Optimering i industriell skala innebär besparingar och effektivitetsvinster i mångmiljonklassen, minskad miljöpåverkan och i det här fallet även arbetsmiljövinster.

Som ett steg i detta förbättringsarbete initierades ett projekt där instrumentet Acospector jämfördes med befintliga instrument och metoder som refraktometrar och teoretiskt beräknad torrhalt. Under projektet som påbörjades i januari 2014 samlades data från Gruvöns process in och utifrån dataunderlaget skapades en modell för att prediktera tjocklutens torrhalt.Detta resulterade i en modell som visade sig ha fungera mycket väl för prediktion av torrhalt och det framkom även att ljudspektrumen innehåller information som är värdefull för styrningen av indunstningsprocessen.

Projektet har varit ett viktigt steg i att ännu en gång visa fördelarna och möjligheterna med Acospector för pappers- och massaindustrin. Utöver den uppenbara fördelen av att tekniken är utanpåliggande och kan monteras utan produktionsstopp, uppvisar vi hög stabilitet och dessutom högre mätprecision än alternativen! Acosense sitter på en teknik som är här för att stanna och fortsätta tillföra nytta. – Ulf Rask, VD för Acosense.

Examensarbetet finns tillgängligt via denna länk, Acosense och Karlstads Universitet.