Att variationer uppstår i produktion som kan påverka slutkvalitet, produktionstakt och säkerhet är något alla produktionsanläggningar tampas med. Men för att komma åt problematiken handlar det dels om att göra variationerna kända men också att hitta sätt att analysera och kontrollera dem av såväl ekonomiska men också av miljömässiga skäl.

Acosense erbjuder analysinstrument för att kontinuerligt analysera variationer i vätskor både med avseende på specifika egenskaper som exempelvis koncentration men också av hur vätskan och processen varierat som helhet och har tillsammans med Skoghalls Bruk och Stora Enso Research Center i Karlstad genomfört mätningar och analyser i ett projekt för att se hur delar i produktionen vid kartongbruket kan effektiviseras. Skoghalls Bruk är en av världens största tillverkare av livsmedelskartong och utvecklar och producerar vätskekartong till förpackningar för bland annat juice, mjölk och vin samt CKB, som är kartong till förpackningar för torra livsmedel. Produktionen sker på två stora kartongmaskiner: KM7 och KM8. Den senare togs i drift 1996 och är en av världens största kartongmaskiner.

Skoghalls Bruk fortsätter hela tiden att utvecklas genom både små och stora förbättringsprojekt och som Richard Morén, projektledare, uttryckte i ett tidigare pressmeddelande gällande smartare rullhantering som resulterade i att man numera kan lasta ut kartong motsvarande 150 miljoner fler 1-liters förpackningar varje år från Skoghalls Bruk.

Vi får aldrig stanna upp utan måste alltid se till att förbättra oss för att stärka vår konkurrenskraft.

Projektet på Skoghalls Bruk som påbörjades hösten 2014 och som nu även fått en fortsättning har redan gett många intressanta resultat och ökad kännedom om hur analysmetoden aktiv akustisk spektroskopi kan appliceras i processen.

Att arbeta närmare våra kunders slutprodukter har varit väldigt givande och intressant för oss på Acosense som annars arbetar mycket med återvinningsprocessen. Att redan under projektets första veckor kunna presentera intressanta resultat för brukets produktion visar att vi rör oss i rätt riktning och att instrumenten även är värdefulla för kartongbruken. Att arbeta med både personer från bruket och forskningsavdelningen ger perspektiv både på slutanvändaren men också den strategi som ligger till grund för verksamheten. Det känns väldigt kul att man är drivna från Stora Enso att ta fram processtekniska lösningar för att förbättra befintlig produktion, säger Pia Holmberg Acosense.

Med tekniken vill Skoghalls Bruk även öka sin kännedom om procesströmmarna, var variationer uppstår och synliggöra dem för att uppnå bästa möjliga kvalitet på slutprodukten. Sedan är det även bättre för miljön ju mindre råvara och resurser som krävs vid tillverkningen.