Under förra veckan kom beskedet att Acosense, Norrmejerier och Fraunhofer-Chalmers Centrum för industrimatematik (FCC) beviljats anslag för ett projekt för ökad automation i livsmedelsindustrin i PiiAs tredje utlysning. PiiA är en nationell kraftsamling inom ledning, innovation och kompetensutveckling som har som syfte att gynna tillväxt genom att stärka svensk processindustri inom teknikområdet samtidigt som branschens leverantörer utvecklar sin innovationsförmåga. Projektet var ett av de 15 som fick finansiering.

Det var genom kontakt med Norrmejerier som idén väcktes att använda Acosense sensorteknik för att öka automationsgraden i livsmedelsbranschen och då först med avseende på ost, något som idag följs genom att se hur ostmassan beter sig när man rör runt med en skopa. Detta innebär att koagulationen, en kritisk process för hur mycket produkt och restprodukter som produceras, bedöms subjektivt, vilket gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att utifrån dagens förutsättningar automatisera detta steg och att följa upp bedömningar på ett spårbart och objektivt sätt.

Vi på Norrmejerier ser detta som ett intressant och spännande projekt som kan utveckla vår produktion och lära oss mer om den, säger Thomas Rudin, ostmästare på Norrmejerier.

De tre aktörerna Acosense, ett spetsteknikföretag inom analys av vätskor, Norrmejerier, Sveriges nordligaste mejeriförening och Fraunhofer-Chalmers Centrum för industrimatematik (FCC) går samman för att bygga en lösning som bygger på analysinstrumentet Acospector som ingreppsfritt analyserar vätskor i rör eller tank. Målet är att analysera ostkoagulation online och i förlängningen integrera en lösning för kvalitetsbedömning i mejeriers styrsystem.

Idén om ett projekt för att analysera ostproduktionen och på så sätt göra nya verktyg tillgängliga för livsmedelsindustrin skickades in till PiiA med positivt resultat efter att ha gått igenom granskning i PiiAs expertpanel vilket är ytterligare ett kvitto på att detta är ett viktigt fokusområde.

Det ska bli fantastiskt kul att få påbörja detta projekt och ta oss an utmaningar i ett nytt segment. Vi hoppas att vår teknik ska ge ett stort lyft vad det gäller automation och analys och att den är ingreppsfri är också en stor fördel då risken för kontaminering försvinner – säger Ulf Rask, VD för Acosense.

FCC har bistått Acosense i tidigare samarbeten gällande andra tillämpningar för att vidareutveckla modeller och algoritmer som Acospector innehåller.

Vi ser mycket fram emot att fortsätta demonstrera styrkan i en effektiv samverkan mellan FCC som forskningsinstitut och en teknikintensiv underleverantör som Acosense, vilket möjliggör att ta sig an utmanande projekt som detta drivet av ett reellt industriellt behov hos Norrmejerier, säger Mats Jirstrand, Avdelningschef Systemteknik och Dataanalys på FCC.

I Sverige produceras det ca 86 000 ton ost per år och för varje kilo ost går det åt tio kilo mjölk. Råvaran är den i särklass största kostnaden för produktionen och därför finns det en drivkraft att se över varje lösning som kan innebära en råvarubesparing genom förbättrad processinformation.

För att livsmedelsproducenterna ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga, effektiva och producera produkter med jämn och hög kvalitet, krävs analyser och styrning som är individoberoende, något som gynnar både producenten, miljön och konsumenten.

Mejerierna kommer istället för att behöva förlita sin produktion på individuell kunskap kunna styra och kvalitetssäkra produktionen utan kontamineringsrisk. Detta leder till jämnare och konstant hög kvalitet, möjlighet för mejerierna att tidigare vidta åtgärder vid processavvikelser och att öka ostproduktionen utifrån samma mängd mjölk. I förlängningen skapar projektet ett automatiserat onlineverktyg för livsmedelindustrin som kan appliceras för att kvalitetssäkra ett flertal olika processer.

Processindustriell IT och Automation (PiiA) representerar en nationell kraftsamling inom ledning, innovation och kompetensutveckling och omfattar en budget från VINNOVA, Energimyndigheten, Formas och industrin för perioden 2014-2016 på cirka en kvarts miljard kronor. Syftet med PiiA är att gynna tillväxt genom att stärka svensk processindustri inom teknikområdet samtidigt som branschens leverantörer utvecklar sin innovationsförmåga. Detta uppnås genom samarbete mellan tre nyckelaktörer: Slutanvändare inom processindustrin, dess leverantörer samt akademin. Denna samverkan stärker de svenska företagens konkurrenskraft, där samarbetet utvecklas för att attrahera framtidens talanger och lägger en grund för Sveriges fortsatta industriella framtid.

För mer information: http://sip-piia.se/