Det är kanske ingen nyhet att vi behöver vatten till nästan allt vi gör. Privat använder vi ca 190 liter per person och dygn och industrins användning enbart år 2000 var ca 2,2 miljarder m3. Vid vattenanvändning finns det också som bekant ett behov av rening och avloppsvattenhantering för att säkra tillgången på rent och friskt vatten och för att minimera negativ miljöpåverkan. Avloppsvattenrening är en process med stor potential att vidareutvecklas, något som Acosense och ÅF vill driva framåt i ett gemensamt projekt som i juni beviljades finansiering av ÅForsk.

Vid avloppsvattenrening finns det flera steg där en fast fas – slam – separeras från den flytande fasen. I vissa steg återförs slammet till tidigare processenheter och i andra förs slammet till en slutlig avvattning Slammet avvattnas sedan och styrning och kontroll av dessa slamflöden är mycket viktigt för att hela reningssystemet ska fungera optimalt. Slamavvattningen är dessutom ofta ett steg som kräver mycket personella resurser. Förbättrade övervaknings- och styrmöjligheter kan minska dessa personella resurser men också minska kemikaliebehovet och stabilisera reningsprocessen, vilket i sin tur kan leda till lägre utsläpp. Acosense och ÅF som haft kontakt genom arbete i skogsindustrin beslutade i våras att gemensamt starta ett projekt för att driva utvecklingen framåt på området genom att applicera den unika metoden som Acosense arbetar med tillsammans med kunskap och erfarenhet kring reningsprocessen från ÅF.

Tekniken vi arbetar med på Acosense är väldigt flexibel och kan användas vid väldigt många applikationer. Det är också en anledning till att välja applikationer med omsorg och där man kan se en tydlig nytta. Vi är övertygande om att resultaten från det här projektet kommer ge mycket tillbaka till kunderna och är fantastiskt glada över att få arbeta med ÅF som har lång och bred kompetens inom vattenrening och slamhantering, säger Pia Holmberg Sälj och marknadsföringsansvarig på Acosense.

Projektet som sätts igång efter sommaren innebär en anpassning, implementering och utvärdering av tillgängliga metoder och det instrument, kallat ACOspector® som Acosense utvecklar och säljer. Projektet ska också utreda effekterna av att analysera och implementera mer onlineövervakning av slamflöden vid avloppsvattenreningsprocessen.