Acosense arbetar sedan sommaren även inom VA-sektorn vilket gett stort intresse från såväl kunder som branschmedia. I nya numret av Drift&Underhållssäkerhet kan du läsa om Acosense intåg i VA-branschen, tekniken och applikationerna.

Feedbacken som hittills har inkommit från samarbetspartners och nya kunder bekräftar bilden om att konventionella mätmetoder har svårigheter att mäta egenskaper i vätskor som är inneslutna i rör. De kan till exempel vara ogenomskinliga, korrosiva eller mekaniskt nötande vätskor, som gör att de instrument som finns att tillgå är otillräckliga och/eller ger opålitliga resultat. Acosense hoppas att med sin teknik kunna erbjuda ett alternativ som saknats och lösa fler analysproblem än vad som är hittills varit möjlig.

För att få tag i ett nummer och läsa fler spännande artiklar gå in på Underhåll&Driftsäkerhet.