Slam är sällan något som diskuteras bland ”vanligt folk”. Men att det är något som påverkar oss alla är helt uppenbart efter 3 dagar på konferensen Holistic Sludge Management i Malmö. Det slam som framställs och hanteras vid dagens vatten och avloppsvattenreningsanläggningar är en avgörande pusselbit för hur vi skapar en hållbar livsstil men är också en komplex fråga då slammet innehåller såväl näring som oönskade föroreningar som måste hanteras. Under dessa dagar har deltagare från hela världen berättat om framsteg och idéer om att lösa problem men också om hur detta är en fråga som berör och involverar samhället i stort. Hur gärna vi än vill kan vi inte utelämna delar i vår konsumtions och näringskedja om den ska hålla ihop. Näringen måste cirkuleras och föroreningarna måste hanteras.

Faktumet att vi som vanliga invånare knappt märker av denna verksamhet är inte ett tecken på att ingenting görs och att det inte finns behov för fortsatt utveckling utan snarare det motsatta. Det diskuteras också om slam är en tillgång eller ett avfall men klart står ändå att vi har ett behov att återföra näringsämnen så att dessa kan cirkulera utan att riskera kontaminering eller att tungmetaller sprids.

Acosense deltog vid konferensen med en posterpresentation om att optimera existerande processer genom ett ÅForsk-projekt genomfört för att testa Acosense teknik Aktiv Akustisk Spektroskopi som en ny metod för slamanalys och på så sätt exempelvis förbättra dosering av polymerer och avvattning för en effektivare process, något som gynnar både ekonomi och miljö.  I och med projektet har Acosense klivit in i en ny bransch med nya utmaningar och som uppenbart både berör ens yrkesliv men också hur vi ska skapa ett hållbart samhälle. Det ska bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen inom området.

Så på jobbet kommer Acosense förbättra existerande processer och på hemmaplan är definitivt dags att se över vad som åker ner i avloppet. Inga mer silverbehandlade plagg, minimum med kemikalier, fimpar hör inte hemma på marken så att metaller i dem hamnar i dagvattnet och inga mediciner ner i toaletten. Lite gör mycket om man är många och för industrin innebär små förändringar ofta stora resultat.