Årets vattenseminarium kommer att handla om högaktuella frågor kring avskiljning av suspenderat material med föredrag kring till exempel sedimenteringsprocessen, polering av avlopp, samt aktuell forskning och lagstiftning. ÅFs Vattenseminarium går i år av stapeln torsdagen den 24:e november på ÅFs kontor i Solna, Stockholm.

Under seminaritet kommer branschorganisationerna Skogsindustrierna och Jernkontoret (stålindustrin), kommunala reningsanläggningar (Gryaab och Henriksdalsverket/IVL) samt tre till fyra skogsindustriella reningsanläggningar delta med input. Medverkar gör även vi på Acosense och ett antal ÅF-konsulter som redovisar intressanta erfarenheter och resultat.

Dagen ger även många tillfällen att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra som arbetar med miljö- och vattenrening, samt möjlighet att tala med ett antal leverantörer.

Boka redan idag in ÅFs Vattenseminarium 2016 i almanackan! Inbjudan med detaljerat program och möjlighet att anmäla sig kommer efter sommaren. Vid frågor, kontakta therese.johansson@afconsult.com, 010-505 14 02 eller johanna.frid@afconsult.com, 010 – 505 20 52.

Glad sommar!