+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Årets vattenseminarium kommer att handla om högaktuella frågor kring avskiljning av suspenderat material med föredrag kring till exempel sedimenteringsprocessen, polering av avlopp, samt aktuell forskning och lagstiftning. ÅFs Vattenseminarium går i år av stapeln torsdagen den 24:e november på ÅFs kontor i Solna, Stockholm.

Under seminaritet kommer branschorganisationerna Skogsindustrierna och Jernkontoret (stålindustrin), kommunala reningsanläggningar (Gryaab och Henriksdalsverket/IVL) samt tre till fyra skogsindustriella reningsanläggningar delta med input. Medverkar gör även vi på Acosense och ett antal ÅF-konsulter som redovisar intressanta erfarenheter och resultat.

Dagen ger även många tillfällen att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra som arbetar med miljö- och vattenrening, samt möjlighet att tala med ett antal leverantörer.

Boka redan idag in ÅFs Vattenseminarium 2016 i almanackan! Inbjudan med detaljerat program och möjlighet att anmäla sig kommer efter sommaren. Vid frågor, kontakta therese.johansson@afconsult.com, 010-505 14 02 eller johanna.frid@afconsult.com, 010 – 505 20 52.

Glad sommar!