Idag inleds teckningstiden i Acosense AB:s spridningsemission om högst 1 400 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 12 MSEK, före emissionskostnader. Acosense har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 7,2 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsbeloppet.

Kort om Acosense

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Bakgrund och motiv till emissionen

Acosense har under det senaste året sålt och installerat ett flertal instrument hos kunder såsom SCA, BillerudKorsnäs, Stora Enso, AkzoNobel och Stockholm Vatten. Bolaget står nu inför en expansion med ökad försäljning inom landet men även på den internationella marknaden.

Expansionen kräver utökade ekonomiska resurser för att kunna möta den väsentligt högre efterfrågan, men Bolaget måste även utöka sina resurser inom marknadsföring och försäljning.

Se Investor Relations för memorandum, teaser, anmälningssedel och mer information.