Acosense AB:s aktier handlas från och med måndag, den 20 mars 2017, på Aktietorget. Aktierna handlas under beteckningen ACOS och har ISIN-kod SE0009580079.

Acosense AB genomförde inför noteringen på Aktietorget en nyemission. Nyemissionen om 12 MSEK tecknades till 60,8 MSEK, vilket motsvarade en teckningsgrad om drygt 500 %. Acosense tillfördes därmed 11,1 MSEK efter emissionskostnaderna som uppgick till cirka 900 000 kronor. Emissionen tecknades av fler än 2 400 investerare.

Emissionskapitalet kommer att användas till att öka företagets marknadsnärvaro samt utöka kapaciteten för installation- och teknisk support. Kapitalet kommer även att användas för att utveckla nya instrument samt klassificera instrumentet för ATEX för att kunna installera instrument i nya marknader som petroleum- och läkemedelsindustrin.

Efter registrering av hela emissionen kommer Acosense ha ett aktiekapital på 859 560 SEK och totalt 4 297 800 aktier.

För ytterligare information kontakta:
Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031- 763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com