Statens energimyndighet har beviljat Acosense AB stöd på 3 574 980 kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet -Verifiering, demonstration och marknadsintroduktion av Acosense produkter, under tiden 20170410 – 20190615.

Acosense AB:s unika produkter ska bidra till att processindustri både i Sverige och internationellt kan få tillgång till högkvalitativ online processinformation. Detta förväntas bland annat att leda till ökad digitalisering och stora energi-och miljöbesparingar inom processindustri. Mätinstrument ACOspector ska vidare utvecklas och optimeras i syfte att lösa de tekniska utmaningar som återstår, samt att ett nytt instrument Preventor ska utvecklas, patenteras, demonstreras och marknadsintroduceras.

Vi är mycket stolta och glada över att ha fått detta bidrag, som kommer att göra det möjligt för Acosense att skynda på utvecklingen och kommersialiseringen av vårt instrument och att vi får resurser att utveckla vårt nya instrument Preventor.

För mer information, kontakta VD Per Hellman. Se sida Om Acosense för kontaktuppgifter.