Akrieägarna i Acosense AB (publ), 556790–4981 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 klockan 14.00 i Västsvenska Handelskammarens lokaler (konferensrum ”Torget”), Parkgatan 49,411 38 Göteborg. Mellan klockan 13 och 14 sker inskrivning och mingel. En lättare lunch serveras.

Se sidan för Investor Relations för mer information. Kallelsen är tillgänglig i dokumentform under rubriken Pressmeddelanden.

Klicka här för att gå till sidan för Investor Relations.