Bolaget lämnade i juni in en patentansökan som ett led i att skydda sin framtida produkt ”Preventor”.

Acosense AB har lämnat in en patentansökan för att skydda en viktig teknologiaspekt för sin kommande produkt ”Preventor”. Teknologin kommer inte bara att användas för ”Preventor” utan även för Acosense nuvarande instrument ”Acospector”. Detta för att mer noggrant kunna analysera vätskeegenskaper med mindre ljudförändringar. Acosense fortsätter härmed med sin utpekade IP strategi att skydda värdefull teknologi bland annat genom patent.