Acosense välkomnar Astrid Lundgren som har anställts för att arbeta med kemometri, modellbyggande och databehandling och som började sin anställning 22/8

Astrid är civilingenjör i kemiteknik med processinriktning och har en doktorsexamen inom signalbehandling och matematiskt modellbygge. Dessutom har hon även studerat och undervisat i reglerteknik. Astrid har en bred erfarenhet av modellbyggande, både utifrån mätdata och fysik och hur detta kan kombineras, samt av att arbeta med kvalitetsfrågor inom modellering. Hon har även erfarenhet av reglering och databehandling och har hittills arbetat inom fordonsbranschen. Astrid ersätter Carl Jansson som lämnat bolaget för ett annat uppdrag.