Acosense har fått sitt patent kring aktiv akustisk spektrometri godkännt i USA.

Patentansökan lämnades in 2001 och patentet kommer gälla fram till och med 13 december 2021. Patentet rör den grundläggande tekniken att använda aktiv akustik för att analysera vätskor.