För att förstärka organisationen ytterligare har Acosense rekryterat Charlotta Ekman till tjänsten som CFO. Charlotta har stor erfarenhet från ledande positioner i tillväxtbolag med teknikfokus och kommer närmast från Minesto AB (publ.). Charlotta var där CFO och senare även COO. Hon var också ansvarig för affärsområdet ”publik finansiering” som under hennes tid beviljades flera hundra miljoner kronor i bidrag.

Charlotta börjar sin anställning den 2 februari 2018. Martin Johnsson, Acosenses nuvarande CFO, kommer att finnas kvar under en övergångsperiod.