Acosens och Bäckhammars bruk har fått stöttning av Paper Province för ett projekt som syftar till att processoptimera sodapannan.

Genom att med Acosense teknik lyssna efter ”gömda” egenskaper i svartluten skall projektet undersöka om man kan optimera driften av pannan genom att konkinuerligt lysna på svartluten.

I denna applikation kommer altså inte torrhalt, eller annan egenskap, analyseras utan snarar något som enkalst kan beskrivas som ”brinnbarhet”.

Läs mer på Paper Province nyhet här: http://meltwater.pressify.io/publication/5ab22d1d2e7aa600049499fe/56a9bf2feacb660c00b81a54