Under mars månad färdigställdes installationen av ett andra instrument på BillerudKorsnäs anläggning i Frövi. Instrumentet analyserar torrhalten i tjocklut och hjälper bruket att optimera sin indunstningsprocess.

Tillsammans med den tidigare installationen på frövi, som analyserar torrhalten på mellantjocklut, samt andra isntallationer på t.ex. tvättlut visar Acosense nu att analys av allt från tunn tvättlut till tjock svartlut går att analysera med Acospector-isntrumentet.