Acosense kommer tillsammans med Araucos bruk Nueva Aldea utveckla en metod som, likt det projekt som genomförts kring driften av sodapannor, effektiviserar kontinuerliga kokare genom att applicera Acosense teknologi och dataanalys.

Installation skedde under Q1 och projektet kommer pågå under resten av 2020.