Acosense kommer, med början nu i oktober, ge ut månatliga nyhetsbrev som fokuserar på för branschen intressanta ämnen samt lyfter några av Acosense applikationer som berör respektive fokusområde.

Detta första nyhetsbrev berör svartlut och sodapannan, läs det i sin helhet här:
https://mailchi.mp/b82563852d22/acosense-nyhetsbrev?e=[UNIQID]