Kemikalieindustri

Kemikalieindustrin är ett av världens största segment och producerar en stor mängd olika produkter som påverkar i princip varje del av våra liv. Precis som i många andra branscher finns en ökande global konkurrens, ökade krav på miljömedveten produktion så väl som lönsamhet och säkerhet.

Pålitlig och lättillgänglig onlineanalys är en del för att kunna hantera dessa krav. Med en medveten processtyrning kan haverier undvikas, processen köras närmare dess optimum och uppföljning förenklas. Acosense produkt ACOspector erbjuder en flexibel lösning att analysera direkt och kontinuerligt i flera mätpunkter. Instrumenten kan integreras i befintligt styrsystem vilket gör att operatörer kan agera direkt på den information de ger. Installation sker snabbt och enkelt utanpå rör i befintlig anläggning; ett säkert och flexibelt alternativ som ger resultat direkt ut till driften i realtid.

Viskositet

Med analysinstrumentet ACOspector kan viskositeten analyseras i realtid, utan kontakt med vätskan. Instrumentet presenterar ett värde direkt ut i styrsystemet. Med mer information kan man styra mot specificerade produktkvaliteter tidigare i processen utan att vänta på att analysen sker; informationen presenteras kontinuerligt.