Livsmedel

Dagens livsmedelproduktion har utvecklats till komplexa enheter som kräver hög grad av automation. Jämfört med övrig industriell produktion har den även kravet på renhet, vilket försvårar installation och underhåll av traditionell instrumentering. Med Acosense produkt ACOspector kan man uppnå båda dessa krav, genom den helt ingreppsfria installationen och en övervakning i realtid.

Ju bättre kontroll desto mer effektiv kan processen bli och effekter som jämnare kvalitet och minskad miljöpåverkan uppnås.

Viskositet

Med analysinstrumentet ACOspector kan viskositeten analyseras i realtid, utan kontakt med vätskan. Instrumentet presenterar ett värde direkt ut i styrsystemet. Med mer information kan man styra mot specificerade produktkvaliteter tidigare i processen utan att vänta på att analysera skrer; informationen presenteras kontinuerligt.

Ostkoagulering

Vid osttillverkning är råvaran den del som står för störst kostnad under tillverkningen.  Till ett kilo hårdost går det ca 10 liter mjölk. Tiden det tar för en ostmassa att koagulera är en nyckelparameter för att få en bra ost med bra kvalitet. Att analysera koagulationsprocessen ger möjligheter att arbeta vidare med att minska spill och att uppnå jämn kvalitet samt att kunna hantera de variationer som uppstår.